فروشگاه اینترنتی شکیبا استور
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

2 نوع محافظ جان توس فیوز

محافظ جان تک فاز AEG
 • 2 نوع محافظ جان توس فیوز

  2 نوع محافظ جان توس فیوز

   

  خرید اینترنتی محافظ جان توس فیوز اینجا

  2 نوع محافظ جان توس فیوز

  تکفاز

  سه فاز

   

  کلید محافظ جان چیست ؟

  آیا کلید محافظ جان بدون ارت عمل میکند ؟

  پاسخ بله هست و نحوه کارکرد محافظ جان توضیح داده ایم

  در حالت عادی، جریان فاز با نول برابر است، اما اگر به هر دلیلی بین این دو جریان اختلاف داشته باشد کلید محافظ جان توس فیوز عمل خواهد کرد.

   

   

  وجود این اختلاف ممکن است بر اثر اتصال بدنه یکی از دستگاه‌های الکتریکی باشد

  که در آن جریان الکتریکی به جای برگشتن از راه سیم نول از راه زمین به منبع برمی‌گردد

  یا از راه بدن فردی که با زمین تماس دارد و تصادفاً دستش با قسمت برقدار مدار تماس پیداکرده است به وجود آید.

   

  این محصول جریان‌های نشتی کوچکی را که توسط فیوز اصلی منازل شناسایی نمی‌شوند

  اما می‌توانند زمینه‌ساز آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شوند را به راحتی شناسایی

  و مدار را در چند دهم ثانیه و پیش از آسیب‌رسیدن به فرد قطع می‌کند.

   

   

  این جریان ها اگر از مقدار 30mA بیشتر باشد مدار از نظر کلید محافظ جان دارای نشتی بوده و دستور قطع را بصورت مکانیکی می دهد.

  کلید مجاز جان توس فیوز دارای شستی تست جهت مشاهده عملکرد کلید می باشد که توصیه می شود

   

  هر سه ماه یکبار برای اطمینان از عملکرد این محصول شستی تست فشرده شود

  و در صورت قطع برق در این زمان نشان از سالم بودن عملکرد حفاظتی محصول است.

   

  نصب فیوز محافظ جان

   

  2 نوع محافظ جان توس فیوز

   

  لیست قیمت توس فیوز : تمامی قیمت ها بدون تخفیف معادل لیست قیمت توس فیوز میباشد

  آیا کلید محافظ جان بدون ارت عمل میکند

  کلید محافظ جان چیست

   

  نصب فیوز محافظ جان

  قیمت محافظ جان

  2 نوع محافظ جان توس فیوز

  لیست قیمت توس فیوز

  خرید اینترنتی محافظ جان توس فیوز

   

  خرید اینترنتی محافظ جان توس فیوز اینجا
  کلید محافظ جان چیست ؟
  آیا کلید محافظ جان بدون ارت عمل میکند ؟
  پاسخ بله هست و نحوه کارکرد محافظ جان توضیح داده ایم
  در حالت عادی، جریان فاز با نول برابر است، اما اگر به هر دلیلی بین این دو جریان اختلاف داشته باشد کلید محافظ جان توس فیوز عمل خواهد کرد.
  وجود این اختلاف ممکن است بر اثر اتصال بدنه یکی از دستگاه‌های الکتریکی باشد
  که در آن جریان الکتریکی به جای برگشتن از راه سیم نول از راه زمین به منبع برمی‌گردد
  یا از راه بدن فردی که با زمین تماس دارد و تصادفاً دستش با قسمت برقدار مدار تماس پیداکرده است به وجود آید.
  ای محصول جریان‌های نشتی کوچکی را که توسط فیوز اصلی منازل شناسایی نمی‌شوند
  اما می‌توانند زمینه‌ساز آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شوند را به راحتی شناسایی
  و مدار را در چند دهم ثانیه و پیش از آسیب‌رسیدن به فرد قطع می‌کند.
  این جریان ها اگر از مقدار 30mA بیشتر باشد مدار از نظر کلید محافظ جان دارای نشتی بوده و دستور قطع را بصورت مکانیکی می دهد.
  کلید مجاز جان توس فیوز دارای شستی تست جهت مشاهده عملکرد کلید می باشد که توصیه می شود
  هر سه ماه یکبار برای اطمینان از عملکرد این محصول شستی تست فشرده شود
  و در صورت قطع برق در این زمان نشان از سالم بودن عملکرد حفاظتی محصول است.
  نصب فیوز محافظ جان
  هر سه ماه یکبار برای اطمینان از عملکرد این محصول شستی تست فشرده شود
  و در صورت قطع برق در این زمان نشان از سالم بودن عملکرد حفاظتی محصول است.
  لیست قیمت توس فیوز : تمامی قیمت ها بدون تخفیف معادل لیست قیمت توس فیوز میباشد
  آیا کلید محافظ جان بدون ارت عمل میکند
  کلید محافظ جان چیست
  کلید محافظ جان چیست ؟
  آیا کلید محافظ جان بدون ارت عمل میکند ؟
  پاسخ بله هست و نحوه کارکرد محافظ جان توضیح داده ایم
  در حالت عادی، جریان فاز با نول برابر است، اما اگر به هر دلیلی بین این دو جریان اختلاف داشته باشد کلید محافظ جان توس فیوز عمل خواهد کرد.
  وجود این اختلاف ممکن است بر اثر اتصال بدنه یکی از دستگاه‌های الکتریکی باشد
  که در آن جریان الکتریکی به جای برگشتن از راه سیم نول از راه زمین به منبع برمی‌گردد
  یا از راه بدن فردی که با زمین تماس دارد و تصادفاً دستش با قسمت برقدار مدار تماس پیداکرده است به وجود آید.
  این محصول جریان‌های نشتی کوچکی را که توسط فیوز اصلی منازل شناسایی نمی‌شوند
  اما می‌توانند زمینه‌ساز آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شوند را به راحتی شناسایی
  و مدار را در چند دهم ثانیه و پیش از آسیب‌رسیدن به فرد قطع می‌کند.
  این جریان ها اگر از مقدار 30mA بیشتر باشد مدار از نظر کلید محافظ جان دارای نشتی بوده و دستور قطع را بصورت مکانیکی می دهد.
  کلید مجاز جان توس فیوز دارای شستی تست جهت مشاهده عملکرد کلید می باشد که توصیه می شود
  هر سه ماه یکبار برای اطمینان از عملکرد این محصول شستی تست فشرده شود
  و در صورت قطع برق در این زمان نشان از سالم بودن عملکرد حفاظتی محصول است.
  نصب فیوز محافظ جان
  هر سه ماه یکبار برای اطمینان از عملکرد این محصول شستی تست فشرده شود
  و در صورت قطع برق در این زمان نشان از سالم بودن عملکرد حفاظتی محصول است.
  لیست قیمت توس فیوز : تمامی قیمت ها بدون تخفیف معادل لیست قیمت توس فیوز میباشد
  آیا کلید محافظ جان بدون ارت عمل میکند
  2 نوع محافظ جان توس فیوز
  آیا کلید محافظ جان بدون ارت عمل میکند ؟
  پاسخ بله هست و نحوه کارکرد محافظ جان توضیح داده ایم
  در حالت عادی، جریان فاز با نول برابر است، اما اگر به هر دلیلی بین این دو جریان اختلاف داشته باشد کلید محافظ جان توس فیوز عمل خواهد کرد.
  وجود این اختلاف ممکن است بر اثر اتصال بدنه یکی از دستگاه‌های الکتریکی باشد
  که در آن جریان الکتریکی به جای برگشتن از راه سیم نول از راه زمین به منبع برمی‌گردد
  یا از راه بدن فردی که با زمین تماس دارد و تصادفاً دستش با قسمت برقدار مدار تماس پیداکرده است به وجود آید.
  ان محصول جریان‌های نشتی کوچکی را که توسط فیوز اصلی منازل شناسایی نمی‌شوند
  اما می‌توانند زمینه‌ساز آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شوند را به راحتی شناسایی
  و مدار را در چند دهم ثانیه و پیش از آسیب‌رسیدن به فرد قطع می‌کند.
  این جریان ها اگر از مقدار 30mA بیشتر باشد مدار از نظر کلید محافظ جان دارای نشتی بوده و دستور قطع را بصورت مکانیکی می دهد.
  کلید مجاز جان توس فیوز دارای شستی تست جهت مشاهده عملکرد کلید می باشد که توصیه می شود
  هر سه ماه یکبار برای اطمینان از عملکرد این محصول شستی تست فشرده شود
  و در صورت قطع برق در این زمان نشان از سالم بودن عملکرد حفاظتی محصول است.
  نصب فیوز محافظ جان
  هر سه ماه یکبار برای اطمینان از عملکرد این محصول شستی تست فشرده شود
  و در صورت قطع برق در این زمان نشان از سالم بودن عملکرد حفاظتی محصول است.
  لیست قیمت توس فیوز : تمامی قیمت ها بدون تخفیف معادل لیست قیمت توس فیوز میباشد
  آیا کلید محافظ جان بدون ارت عمل میکند
  2 نوع محافظ جان توس فیوز
  آیا کلید محافظ جان بدون ارت عمل میکند ؟
  پاسخ بله هست و نحوه کارکرد محافظ جان توضیح داده ایم
  در حالت عادی، جریان فاز با نول برابر است، اما اگر به هر دلیلی بین این دو جریان اختلاف داشته باشد کلید محافظ جان توس فیوز عمل خواهد کرد.
  وجود این اختلاف ممکن است بر اثر اتصال بدنه یکی از دستگاه‌های الکتریکی باشد
  که در آن جریان الکتریکی به جای برگشتن از راه سیم نول از راه زمین به منبع برمی‌گردد
  یا از راه بدن فردی که با زمین تماس دارد و تصادفاً دستش با قسمت برقدار مدار تماس پیداکرده است به وجود آید.
  این محصول جریان‌های نشتی کوچکی را که توسط فیوز اصلی منازل شناسایی نمی‌شوند
  اما می‌توانند زمینه‌ساز آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شوند را به راحتی شناسایی
  و مدار را در چند دهم ثانیه و پیش از آسیب‌رسیدن به فرد قطع می‌کند.
  این جیان ها اگر از مقدار 30mA بیشتر باشد مدار از نظر کلید محافظ جان دارای نشتی بوده و دستور قطع را بصورت مکانیکی می دهد.
  کلید مجاز جان توس فیوز دارای شستی تست جهت مشاهده عملکرد کلید می باشد که توصیه می شود
  هر سه ماه یکبار برای اطمینان از عملکرد این محصول شستی تست فشرده شود
  و در صورت قطع برق در این زمان نشان از سالم بودن عملکرد حفاظتی محصول است.
  نصب فیوز محافظ جان
  هر سه ماه یکبار برای اطمینان از عملکرد این محصول شستی تست فشرده شود
  و در صورت قطع برق در این زمان نشان از سالم بودن عملکرد حفاظتی محصول است.
  لیست قیمت توس فیوز : تمامی قیمت ها بدون تخفیف معادل لیست قیمت توس فیوز میباشد
  آیا کلید محافظ جان بدون ارت عمل میکند
  2 نوع محافظ جان توس فیوز
  کلید محافظ جان چیست ؟
  آیا کلید محافظ جان بدون ارت عمل میکند ؟
  پاسخ بله هست و نحوه کارکرد محافظ جان توضیح داده ایم
  در حالت عادی، جریان فاز با نول برابر است، اما اگر به هر دلیلی بین این دو جریان اختلاف داشته باشد کلید محافظ جان توس فیوز عمل خواهد کرد.
  وجود این اختلاف ممکن است بر اثر اتصال بدنه یکی از دستگاه‌های الکتریکی باشد
  که در آن جریان الکتریکی به جای برگشتن از راه سیم نول از راه زمین به منبع برمی‌گردد
  یا از راه بدن فردی که با زمین تماس دارد و تصادفاً دستش با قسمت برقدار مدار تماس پیداکرده است به وجود آید.
  این محصول جریان‌های نشتی کوچکی را که توسط فیوز اصلی منازل شناسایی نمی‌شوند
  اما می‌توانند زمینه‌ساز آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شوند را به راحتی شناسایی
  و مدار را در چند دهم ثانیه و پیش از آسیب‌رسیدن به فرد قطع می‌کند.
  این جریان ها اگر از مقدار 30mA بیشتر باشد مدار از نظر کلید محافظ جان دارای نشتی بوده و دستور قطع را بصورت مکانیکی می دهد.
  کلید مجاز جان توس فیوز دارای شستی تست جهت مشاهده عملکرد کلید می باشد که توصیه می شود
  هر سه ماه یکبار برای اطمینان از عملکرد این محصول شستی تست فشرده شود
  و در صورت قطع برق در این زمان نشان از سالم بودن عملکرد حفاظتی محصول است.
  نصب فیوز محافظ جان
  هر سه ماه یکبار برای اطمینان از عملکرد این محصول شستی تست فشرده شود
  و در صورت قطع برق در این زمان نشان از سالم بودن عملکرد حفاظتی محصول است.
  لیست قیمت توس فیوز : تمامی قیمت ها بدون تخفیف معادل لیست قیمت توس فیوز میباشد
  آیا کلید محافظ جان بدون ارت عمل میکند
  2 نوع محافظ جان توس فیوز
  آیا کلید محافظ جان بدون ارت عمل میکند ؟
  پاسخ بله هست و نحوه کارکرد محافظ جان توضیح داده ایم
  در حالت عادی، جریان فاز با نول برابر است، اما اگر به هر دلیلی بین این دو جریان اختلاف داشته باشد کلید محافظ جان توس فیوز عمل خواهد کرد.
  وجود این اختلاف ممکن است بر اثر اتصال بدنه یکی از دستگاه‌های الکتریکی باشد
  که در آن جریان الکتریکی به جای برگشتن از راه سیم نول از راه زمین به منبع برمی‌گردد
  یا از راه بدن فردی که با زمین تماس دارد و تصادفاً دستش با قسمت برقدار مدار تماس پیداکرده است به وجود آید.
  این محصول جریان‌های نشتی کوچکی را که توسط فیوز اصلی منازل شناسایی نمی‌شوند
  اما می‌توانند زمینه‌ساز آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شوند را به راحتی شناسایی
  و مدار را در چند دهم ثانیه و پیش از آسیب‌رسیدن به فرد قطع می‌کند.
  این جریان ها اگر از مقدار 30mA بیشتر باشد مدار از نظر کلید محافظ جان دارای نشتی بوده و دستور قطع را بصورت مکانیکی می دهد.
  کلید مجاز جان توس فیوز دارای شستی تست جهت مشاهده عملکرد کلید می باشد که توصیه می شود
  هر سه ماه یکبار برای اطمینان از عملکرد این محصول شستی تست فشرده شود
  و در صورت قطع برق در این زمان نشان از سالم بودن عملکرد حفاظتی محصول است.
  نصب فیوز محافظ جان
  هر سه ماه یکبار برای اطمینان از عملکرد این محصول شستی تست فشرده شود
  و در صورت قطع برق در این زمان نشان از سالم بودن عملکرد حفاظتی محصول است.
  لیست قیمت توس فیوز : تمامی قیمت ها بدون تخفیف معادل لیست قیمت توس فیوز میباشد
  آیا کلید محافظ جان بدون ارت عمل میکند
  نصب فیوز محافظ جان
  کلید محافظ جان چیست ؟
  آیا کلید محافظ جان بدون ارت عمل میکند ؟
  پاسخ بله هست و نحوه کارکرد محافظ جان توضیح داده ایم
  در حالت عادی، جریان فاز با نول برابر است، اما اگر به هر دلیلی بین این دو جریان اختلاف داشته باشد کلید محافظ جان توس فیوز عمل خواهد کرد.
  وجود این اختلاف ممکن است بر اثر اتصال بدنه یکی از دستگاه‌های الکتریکی باشد
  که در آن جریان الکتریکی به جای برگشتن از راه سیم نول از راه زمین به منبع برمی‌گردد
  یا از راه بدن فردی که با زمین تماس دارد و تصادفاً دستش با قسمت برقدار مدار تماس پیداکرده است به وجود آید.
  این محصول جریان‌های نشتی کوچکی را که توسط فیوز اصلی منازل شناسایی نمی‌شوند
  اما می‌توانند زمینه‌ساز آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شوند را به راحتی شناسایی
  و مدار را در چند دهم ثانیه و پیش از آسیب‌رسیدن به فرد قطع می‌کند.
  این جریان ها اگر از مقدار 30mA بیشتر باشد مدار از نظر کلید محافظ جان دارای نشتی بوده و دستور قطع را بصورت مکانیکی می دهد.
  کلید مجاز جان توس فیوز دارای شستی تست جهت مشاهده عملکرد کلید می باشد که توصیه می شود
  هر سه ماه یکبار برای اطمینان از عملکرد این محصول شستی تست فشرده شود
  و در صورت قطع برق در این زمان نشان از سالم بودن عملکرد حفاظتی محصول است.
  هر سه ماه یکبار برای اطمینان از عملکرد این محصول شستی تست فشرده شود
  و در صورت قطع برق در این زمان نشان از سالم بودن عملکرد حفاظتی محصول است.
  لیست قیمت توس فیوز : تمامی قیمت ها بدون تخفیف معادل لیست قیمت توس فیوز میباشد
  آیا کلید محافظ جان بدون ارت عمل میکند
  آیا کلید محافظ جان بدون ارت عمل میکند ؟
  پاسخ بله هست و نحوه کارکرد محافظ جان توضیح داده ایم
  در حالت عادی، جریان فاز با نول برابر است، اما اگر به هر دلیلی بین این دو جریان اختلاف داشته باشد کلید محافظ جان توس فیوز عمل خواهد کرد.
  وجود این اختلاف ممکن است بر اثر اتصال بدنه یکی از دستگاه‌های الکتریکی باشد
  که در آن جریان الکتریکی به جای برگشتن از راه سیم نول از راه زمین به منبع برمی‌گردد
  یا از راه بدن فردی که با زمین تماس دارد و تصادفاً دستش با قسمت برقدار مدار تماس پیداکرده است به وجود آید.
  این محصول جریان‌های نشتی کوچکی را که توسط فیوز اصلی منازل شناسایی نمی‌شوند
  اما می‌توانند زمینه‌ساز آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شوند را به راحتی شناسایی
  و مدار را در چند دهم ثانیه و پیش از آسیب‌رسیدن به فرد قطع می‌کند.
  این جریان ها اگر از مقدار 30mA بیشتر باشد مدار از نظر کلید محافظ جان دارای نشتی بوده و دستور قطع را بصورت مکانیکی می دهد.
  کلید مجاز جان توس فیوز دارای شستی تست جهت مشاهده عملکرد کلید می باشد که توصیه می شود
  هر سه ماه یکبار برای اطمینان از عملکرد این محصول شستی تست فشرده شود
  و در صورت قطع برق در این زمان نشان از سالم بودن عملکرد حفاظتی محصول است.
  هر سه ماه یکبار برای اطمینان از عملکرد این محصول شستی تست فشرده شود
  و در صورت قطع برق در این زمان نشان از سالم بودن عملکرد حفاظتی محصول است.
  لیست قیمت توس فیوز : تمامی قیمت ها بدون تخفیف معادل لیست قیمت توس فیوز میباشد
  آیا کلید محافظ جان بدون ارت عمل میکند
  2 نوع محافظ جان توس فیوز
  سه فاز کید محافظ جان چیست ؟
  آیا کلید محافظ جان بدون ارت عمل میکند ؟
  پاسخ بله هست و نحوه کارکرد محافظ جان توضیح داده ایم
  در حالت عادی، جریان فاز با نول برابر است، اما اگر به هر دلیلی بین این دو جریان اختلاف داشته باشد کلید محافظ جان توس فیوز عمل خواهد کرد.
  وجود این اختلاف ممکن است بر اثر اتصال بدنه یکی از دستگاه‌های الکتریکی باشد
  که در آن جریان الکتریکی به جای برگشتن از راه سیم نول از راه زمین به منبع برمی‌گردد
  یا از راه بدن فردی که با زمین تماس دارد و تصادفاً دستش با قسمت برقدار مدار تماس پیداکرده است به وجود آید.
  این محصول جریان‌های نشتی کوچکی را که توسط فیوز اصلی منازل شناسایی نمی‌شوند
  اما می‌توانند زمینه‌ساز آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شوند را به راحتی شناسایی
  و مدار را در چند دهم ثانیه و پیش از آسیب‌رسیدن به فرد قطع می‌کند.
  این جریان ها اگر از مقدار 30mA بیشتر باشد مدار از نظر کلید محافظ جان دارای نشتی بوده و دستور قطع را بصورت مکانیکی می دهد.
  کلید مجاز جان توس فیوز دارای شستی تست جهت مشاهده عملکرد کلید می باشد که توصیه می شود
  هر سه ماه یکبار برای اطمینان از عملکرد این محصول شستی تست فشرده شود
  و در صورت قطع برق در این زمان نشان از سالم بودن عملکرد حفاظتی محصول است.
  نصب فیوز محافظ جان
  هر سه ماه یکبار برای اطمینان از عملکرد این محصول شستی تست فشرده شود
  و در صورت قطع برق در این زمان نشان از سالم بودن عملکرد حفاظتی محصول است.
  لیست قیمت توس فیوز : تمامی قیمت ها بدون تخفیف معادل لیست قیمت توس فیوز میباشد
  آیا کلید محافظ جان بدون ارت عمل میکند
  2 نوع محافظ جان توس فیوز
  لیست قیمت توس فیوز

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای
  2
  دیدگاه‌های نوشته

  *
  *

   اقای یزدان شناس 1401-05-22 پاسخ

   جالب و مفید بود

   اقای جوکار 1401-06-01 پاسخ

   نکات مفید و آموزنده ای بود